Često se dešava da je potrebno da priložite razna dokumenta kako bi vas kladionica identifikovala. Neke kladionice to zahtevaju prilikom otvaranja računa, neke kada vršite prvu uplatu, a neke kada podižete sredstva sa računa. Svaka kladionica ima različit način identifikovanja, neke traže kopiju pasoša, neke kopiju kartice, karticu osiguranja ili izvod iz banke.

Glavni razlog za ovoliku proceduru je da se osigura bezbednost i da se zaštite korisnici, ali i same kladionice. Kladionice nemaju korist ako se nalog zloupotrebljava, na primer ukradenim kreditnim karticama ili ako se desi da se novac isplati pogrešnom primaocu.

Kada kladionica traži dokumenta za identifikaciju prilikom isplate razlog tome je da se uveri da je u pitanju ista osoba koja je uplatila novac na račun.

Imajte na umu da kada na primer prilažete bankarski izvod možete da sakrijete nepotrebne delove odnosno važno je samo da se vidi ime i prezime, adresa i naziv banke. Druge informacije kladionicama nisu potrebne. Kada šaljete kopiju kreditne ili debitne kartice možete da pokrijete deo broja, odnosno kladionici su potrebne prve četiri i poslednje četiri cifre.

Da li je bezbedno davati kladionicama sve ove informacije?

U suštini jeste jer je vrlo mali rizik od zloupotrebe podataka. Kladionice i opstaju zbog vaše dobre volje i reputacije koje imaju i retko koja bi zloupotrebila bilo čije podatke jer postoji veliki rizik od gubitka velikog broja korisnika.