Predviđanje za fudbal je statistički metod koji se koristi za sportsko klađenje kako bi se predvideo ishod nekog događaja. Ovo se radi pomoću statističkih alata. Svrha ovoga je da se nadmudre ljudi koji prave kvote za kladionice.

Najrasportranjeniji statistički pristup za previđanje ja rangiranje timova. Sistem za rangiranje je sledeći – dodeljuje se rang svakom timu na osnovu rezultata prethodne utakmice pa tako najviši rang dobija najjači tim. Ishod utakmice može da se predvidi poređenjem ranga rivala. Za klađenje na fudbalske utakmice postoji nekoliko različitih rangiranja, a neki od njih su veoma popularni. Najpoznatiji načini rangiranja su:

  • FIFA rang lista
  • Svestski fudbalski ELO rejtinzi

Predviđanje za fudbal – nedostaci sistema rangiranja

Postoje tri glavna nedostatka kada je u pitanju predviđanje sistemom rangiranja.

Rang koji je dodeljen timu ne pravi razliku na terenu, ni u odbrani ni u napadu.

Rang je proces koji se akumulira i ne previđa promenu sposobnosti određenog tima.

Glavni cilj rangiranja nije da predvidi tačan rezultat već da poređa timove prema njihovoj prosečnoj veštini.

Sistem za rejting kod predviđanja za fudbal

Drugi pristup za predviđanje u fudbalu je sistem za rejting, koji za razliku od sistema rangiranja dodeljuje i određene parametre i druge faktore. Pored toga što timu dodeljuje rejting, to radi i za sve linije u ekipi, odbranu, napad, prednost domaćeg terena i veštine svakog igrača.

Primer za rejting za predviđanje fudbalskih mečeva je PI-rejting, koji govori o superiornosti između timova i daje relativne mere. Veruje se da je ovaj sistem nadmašio opšteprihvaćeni ELO sistem za rangiranjee.

Početak predviđanja za fudbal

Prve publikacije za statističko predviđanje u fudbalu počele su da se pojavljuju u poslednjoj deceniji prošlog veka. Prvi model je objavljen daleko ranije, još 1956. godine od strane Mornija. Prema njegovoj analizi binomna distribucija je obezbeđivala adekvatnu sposobnost za predviđanje ishoda fudbalskih mečeva.

Ovaj model su nešto kasnije, 1968. godine, poboljšali Rep i Bendžamin. Dokazali su da je moguće predvideti rezultate mečeva, a ne igrati samo na sreću.Prvi sistem je karakterisalo to što je u obzir uzimana igra u napadu i odbrani kao i na domaćem terenu. Ovaj model je dao bolje rezultate od predviđanja običnim izvlačenjem proseka.

Načini previđanja za fudbal

Svi načini mogu da se kategorizuju prema vrsti takmičenja, vremenskoj zavisnosti i regresivnog algoritma. Fudbalske metode za prognoziranje variraju u zavisnosti od takmičenja koje igra fudbalski tim.

Regresivan model za dodeljivanje rejtinga vrednosti

Ovaj metod se sastoji od toga što se ekipu daje kontinuirano najmanji rejting – vrednost. Tako će sa najvećim rejtingom ostati najjači tim. Metod se zasniva na pretpostavci da je rejting dodeljen protivničkom timu proporcionalan ishodu svakog meča.

Pretpostavimo da su A, B, C i D fudbalski klubovi, a ovo su njihovi rezultati:

Iako nam rejting timova A, B, C i D nije poznat može da se pretpostavi da je ishod proporcionalan. E1 je razlika u rezultatima, pa sledeća formula izračunava ishod:

Prednost ove metode procene je u tome što brojevi konstatno opadaju pa samim tim precizno uočava razliku u jačini timova.

Vremenski nezavisna paosonova regresija

Ovaj metod je malo komplikovaniji. X i Y su pretpostavljeni golovi postignuti na meču kada igraju tim i i tim j.

Ova metoda u obzir uzima veći broj parametara, a konačna jednačina prema kojoj se izračunava verovatnoća nekog rezultata je sledeća:

Predviđanje za fudbal

Ovo je vrlo komplikovano za iračunavanje, ali postoje gotovi programi koji mogu da se pronađu na internetu uz pomoć kojih možete da predviđate ishode fudbalskih mečeva. Ovaj metod je predložio Mark Dikson (statističar) i Stjuart Kole. Izmislisli su sistem niskih rezultata i time su poboljšali ovaj model.

Vremenski zavisan Markov lanac

Statistički modeli barataju velikim brojem opservacija da bi se došlo do tačne procene parametara. Ovaj metod uziam u obzir i promenu veština i sposobnosti fudbalske ekipe u toku sezone.

Upotreba za druge sportove

Modeli koji se koriste za previđanje fudbalskih mečeva mogu da se koriste i u drugim sportovima. Uslov je da sport za koji želite da primenite metode ima slično brojanje kao fudbal kada je u pitanju rezultat. Što znači da je moguće da se primene u hokeju, vaterpolu i sličnim sportovima.