Engleski format kvota prikazuje koeficijente u vidu razlomka. Imenilac, odnosno broj sa desne strane je ulog, a brojilac je sa leve strane i označava neto dobitak.

Na primer kvota 3/1 znači da ako uložite jednu jedinicu dobićete neto još tri jedinice odnosno ovo je jednako kvoti 4,00 u evropskom formatu kvota.

Nešto komplikovanija je na primer kvota 11/8 ali analogijom dolazite do jednostavnog rešenja, na osam uloženih jedinica dobićete nazad svoj novac i dodatnih 11 jedinica što je u prevodu na evropske kvote 2,375.