Golijat je tiket sa osam utakmica koji ima 247 mogućih kombinacija – 28 dvojki (dve pogođene od osam), 56 trojki (tri od osam), 70 četvorki (četiri od osam), 56 petica (pet od osam), 28 šestica (šest od osam), osam sedmica (sedam od osam) i jedna preostala kombinacije je svih osam pogođenih utakmica.