Grinvud sistem je sistem igre u kome se ulog određuje nakon dostignuća postavljenog cilja.

 

Sistem podrazumeva postavljanje vrednosti koju želimo da imamo kao dobitak. Ako gubite, onda povećate ulog da bi nadoknadili gubitak. Koliko povećavate ulog zavisi od toga koliko ste izgubili na prethodnom događaju.

 

Primer:

 

Ako želite dobitak od 100 evra i imate opkladu sa kvotom od 1,70 da dobijete zacrtanu sumu formula je sledeća:

 

Željeni dobitak/ ((Kvota – 1) x 10) x 10

 

U ponuđenom slučaju:

 

Uplata 1: 100/ ((1,70-1) x 10) x10 = 142,85

 

Znači, kada je kvota 1,70 morate da uložite 142,85 evra da bi zaradili 100 evra.

Ako je opklada gubitna sledeći ulog se povećava. Ako vam je i dalje cilj zarada od 100 evra onda sada morate da uključite i prethodni gubitak što znači da od sledeće opklade bi trebalo da zaradite 242,85 evra (100+142,85). Ako je kvota ponovo 1,70 koristeći istu formulu dolazimo do:

 

Uplata 2: 242,85/ ((1,70-1) X 10) x 10 = 346,93 evra

 

U odnosu na prvu uplatu ulog je sada uvećan za nešto više od 200 evra, a još uvek važi željeni početni dobitak od 100 evra.

 

Negativna strana ovog sistema je u slučaju da imate dug niz promašaja pošto se uplata brzo proporcionalno povećava (za istu kvotu 1,70 uzetu kao primer).

 

Ulog 3 – 842,57 evra

Ulog 4 – 2.046,23 evra

Ulog 5 – 4.969,42 evra

Ulog 6 – 12.068,59 evra

.

.

.

Ulog 11 – 1.019.555 evra

 

U poteri za profitom od 100 evra koristeći Grinvud sistem posle 10 vezanih promašaja po kvoti 1,70 trebalo bi da uplatite više od milion evra.