Gubitak je kada je su vaši dobici u zbiru manji od ukupne uplate. Dugoročno većina igrača je u gubitku. Neke od neophodnih stvari koje bi trebalo da uradite da ne budete u gubitku su detaljna analiza, znanja matematike i verovatnoće, disciplina, upravljanje novcem i posebno računovodstvo.