Format indonežanskih kvota predstavljen je kao broj sa dve decimale. Ako je koeficijent pozitivan (veći od 0) označava koliko ćete jedinica dobiti ukoliko uložite jednu jedinicu. Ako je koeficijent negativan (manji od 0) označava koliko jedinica treba da uložite da biste dobili jednu jedinicu. Sličan je princip kao kod američkih koeficijenata samo što je u osnovi broj 1 umesto broja 100.

Na primer:

1,70 = 2,70 u evropskom formatu

0,45 = 1,45 u evropskom formatu

-3,00 = 1,33 u evropskom formatu

-6,67 = 1,15 u evropskom formatu