Jenki tiket sadrži 11 mogućih kombinacija na četiri utakmice (2/4, 3/4, 4/4), odnosno ima šest dvojki (2/4), četiri trojke (3/4) i punu kombinaciju sa sva četiri pogotka.