Decimalni koeficijenti ili takozvani evropski koeficijenti su šanse koje su izražene u decimalama i pokazuju visinu bruto dobitka.

Na primer ako je kvota 4,00 to znači da ćete na vaš ulog od 1.000 dinara dobiti bruto 4.000 dinara odnosno profit će vam biti 3.000 dinara. Kvota od 1,20 znači da ćete na uloženih 1.000 dinara dobiti 1.200 dinara bruto odnosno profit (neto dobitak) je 200 dinara.