Koeficijenti koji su prikazani razlomcima su takozvani engleski koeficijenti. Imenilac odnosno broj sa desne strane prikazuje ulog, a brojilac odnosno broj sa leve strane pokazuje dobitak.

Primer: Koeficijent 3/1 znači da ćete na jednu uloženu jedinicu dobiti još tri jedinice što znači da je ovaj koeficijent ekvivalent kvoti 4,00 u decimalnim kvotama. Postoje i koeficijenti kao na primer 11/8 što znači da ćete na osam uloženih jedinica dobiti još 11 (decimalna kvota 2,375).