Malajski format kvota je izražen u decimalama i može da bude pozitivan i negativa. Osnovna vrednost je 1,00 jedinica.

Ako je koeficijent pozitivan (veći od 0) pokazuje koliko jedinica ćete dobiti ako uložite da jednu jedinica, a ukoliko je negativan (manji od 0) pokazuje koliko jedinica bi trebalo da uložite da biste dobili jednu jedinicu.