Sve kladionice imaju svoja pravila za greške koje mogu da se pojave. Prema ovom pravilu kompanija može da otkaže opkladu, nekada čak i po završetku događaja, ali samo u slučaju da postoji “očigledna greška” odnosno greška u ponudi koju je iskusan igrač sa određenim znanjem primetio pre kladionice.

Primer:

Na primer greška u kucanju pa umesto kvote 1,05 u ponudi bude 1,50 ili 10,50. Ili ako se pojavi u grešku prilikom imenovanja učesnika, na primer umesto Belorusija bude napisano Rusija.