Odnos između koeficijenta i verovatnoće je visoka vrednost (value) na opkladu, odnosno kada je koeficijent koji nudi kladionica veći od procene verovatnoće.

Prepoznavanje visoke vrednosti je individualna stvar, odnosno zavisti od procene samog igrača.

Visoka vrednost kvote na mora da znači da je koeficijent visok. To može da bude opklada na bilo koju kvotu sve dok je procenat verovatnoće veći od kvote koju nudi kladionica.