Patent opklada je sistem u sistemu (1/3, 2/3, 3/3) sa sedam kombinacija, tri singla, tri dvojke i jedna trojka.