Ovaj izraz koriste vešti igrači koji prave profit, a u pitanju je procenat vraćenog novca i izračunava se deljenjem profita sa ukupnom uplatom.

Ako je procenat manji od 100 znači da su dobici manji od uplate tj. igrač je u deficitu, a ako je povraćaj novca veći od 100 onda je u dobitku. Procenat se izračunava jednostavnom formulom – (dobitak/uplata) x 100.

Primer:

Igrač se kladio sa ukupnom sumom novca od 1.000 evra, a nakon završenih događaja u njegovom budžetu je 1.280 evra što znači da ja napravio profit od 280 evra. Njegov procenat vraćenog novca se računa ovako (1.280/1.000) x 100 = 128%.

Kada se uzmu ovako okrugle cifre izgleda jednostavno, ali evo i drugog primera. Uloženo je 852 evra, a u kasi je po završetku događaja 937 evra, povraćaj novca u procentima je (937/852) x 100 = 109,97%.

Dugoročno svaki kladioničar koji želi da ima profit od klađenja može da bude zadovoljan ako je u plusu 5-10%.