Računovodstvo u klađenju je sistemsko ažuriranje svih vaših uloga, gubitaka i dobitaka.

Ako igrač želi da se bavi ozbiljno klađenjem trebalo bi da vodi evidenciju. Prvo, da bi imao uvid u kompletan saldo, ali i da bi pronašao ravnotežu kako bi smanjio gubitke, a povećao dobitke. Takođe, na taj način može da uvidi koje sportove/lige poznaje bolje od drugih i može da prepozna svoje slabosti i svoje jače strane.