Ravnomerno klađenje je klađenje istom sumom novca na svaki događaj. Ovakvo klađenje uzima za osnovu kapital kojim igrač raspolaže i određuje procenat koji će biti konstantan. Na primer odredili ste da vam svaka uplata vredi 3% od ukupnog budžeta bez razlike u odnosu na koeficijente na koje se kladite.

Vremenom u zavisnosti da li se budžet smanjuje ili povećava i vaša uplata se povećava i smanjuje, ali samo u sumi novca, ne i u procentu koji je uvek 3% ako ste tako odredili.