Srećni 15 je sistem u sistemu sa četiri događaja (1/4, 2/4, 3/4, 4/4) koji sadrži 15 mogućih kombinacija – četiri singla, šest dvojki, četiri trojke i jednu četvorku.