Srećni 31 je sistem u sistemu sa pet događaja  (1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5) koji sadrži 31 kombinaciju – pet singlova, 10 dvojki, 10 trojki, pet četvorki i jednu peticu.