Stepenasto klađenje je suprotno od ravnomernog klađenja. Kod ove metode ulog se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga koliko je igrač siguran u određeni ishod događaja. Većina igrača rangira svoje uplate podelom od 1do 5 ili od 1 do 10.

Kao primer uzećemo sledeći sistem koji uključuje opklade sa ulogom ranga 15*, 20* i 25*. Ako dobijete opkladu sa ulogom 25* dobijate 25 jedinica, ako vam je dobitan ulog 20* dobijate 20 jedinica i ako je dobitan ulog 15* dobijate 15 jedinica. Samim tim ako pet puta pogodite 25* i izgubite jednom u dobitku ste 97,5 jedinica. Ako je ulog 20* a ishod isti onda je dobitak 78 jedinica, a kod uloga 15* smanjuje se na 58,5 jedinica.

Na primer, preporučuje se klađenje na 5% budžeta na ulog 25*, 4% na ulog 20* i 3% na ulog 15*. Ako je vaš budžet na primer 100.000 dinara to znači da 5.000 ulog 25*, 4.000 ulog 20* i 3.000 ulog 15*. Ovo je primer agresivnog pristupa kada imate poverenje u vašu sposobnost procene. Konzervativni pristup nalaže manje uplate od 2,5%, 2% i 1,5% budžeta.

Ovakav metod stepenastog klađenja može brzo da vam uveća zaradu, ali i da vam isprazni budžet ako opklade za koje ste najsigurniji budu neuspešnije od onih u koje ste manje sigurni. Ipak, dosta igrača veruje da je ovaj metod najbolji i dosta igrača imaju više samopouzdanja da na određeni događaj uplate veću sumu novca.