Super Hajnc je sistem u sistemu sa sedam događaja u kom se traže najmanje dva pogotka (2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7) i sadrži 120 kombinacija – 21 dvojku, 35 trojki, 35 četvorki, 21 peticu, sedam šestica i jednu sedmicu.