Super Jenki je sistem u sistemu sa pet događaja u kom se traži najmanje dva pogotka (2/5, 3/5, 4/5, 5/5) i sadrži ukupno 26 kombinacija – 10 dvojki, 10 trojki, pet četvorki i jednu peticu.