SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kod je standardni format, identifikacioni kod za određenu banku. Ovi formati se koriste za prenos novca pomoću banaka, posebno kada su u pitanju međunarodni transferi. SWIFT kod se sastoji od 8 do 11 karaktera.