Ovaj izraz označava koji objašnjava koliko kladionica isplaćuje igračima od ukupne uplate.

Većina kladionica vraća igračima od 88% do 98% u zavisnosti od sporta i događaja. U nekim kladionicama procenat može da bude veći, a u drugima manji.

Primer:

Kladionica ima teoretsku isplatu na teniske mečeve 90%. Ako je jednaka verovatnoća na oba igrača onda su kvote 1,80 na oba tenisera.

Kada su kvote 2,00 i 2,00 to pokazuje verovatnoću 50/50 i ovo je samo teoretski procenat isplate. S obzirom da kladionica daje 90% onda se koeficijent računa na sledeći način: (2,00 X 90%)/100 = 1,80.

Izračunavanje teoretske isplate kladionice:

Kada kladionica izbaci kvote za neki događaj moguće je odmah izračunati teoretski procenat isplate.

1 – 1,80

X – 3,00

2 – 4,50

Najpre se svi koeficijenti dele sa brojem 100 nakon čega se svi dobijeni rezultati sabiraju. Nakon toga se ukupan rezultat podeli sa 100.

Korak 1: (100/1,80 = 55,56) + (100/3,00 = 33,33) + (100/4,50 = 22,22) = 111,11

Korak 2: 100/111,11 = 90%