Triksi je sistem u sistemu sa tri događaja u kom se traže najmanje dva pogotka (2/3, 3/3) i sadrži tri dvojke i jednu trojku.