IBAN je skraćenica za Međunarodni broj bankovnog računa (International Bank Account Number).

IBAN je međunarodna verzija vašeg broja računa i olakšava međunarodne transakcije. IBAN broj je jedinstven. Jedan broj može da pripada samo jednom nalogu. Svaki IBAN se sastoji od nekoliko karaktera, u zavisnosti od države do države.